24 juli 2024
img1
img2
img3
img4
img5
img6

Over Virbac

Over Virbac > Visie en bedrijfscultuur

Visie en bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur / missie

Virbac is exclusief toegewijd aan gezondheidszorg voor zowel gezelschapsdieren als voedselproducerende dieren door aan dierenartsen en dier eigenaren een compleet pakket aan producten en diensten aan te bieden. De inspanningen in innovaties, noodzakelijk voor permanente vernieuwing, zijn gericht op kwaliteits- en efficiency verbetering, maar ook op gebruiksgemak en verbeterde toediening.

Belangrijke waarden

Virbac streeft naar het bereiken van een duurzame en winstgevende groei door het bevorderen van een sterke relatie met klanten, in het bijzonder dierenartsen, en sterke betrokkenheid van alle medewerkers op afdelingsniveau. Om dit te bereiken stimuleert het bedrijf actief, in alle vestigingen ter wereld, de waarden waarop het bedrijf is opgebouwd sinds de oprichting: innovatie, klantgedrevenheid, bedrijfscultuur, delegatie van verantwoordelijkheden en teamwerk. Dit gecombineerd met een hoge mate van zorg en verantwoordelijkheid voor klanten en medewerkers. Virbac baseert de groeistrategie op een beleid van transparantie richting aandeelhouders, respect voor het leefmilieu en een harmonieuze relatie met de maatschappij.