24 juli 2024
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

ACTUEEL

rss

ACTUEEL

Virbac Backhome ondersteunt Keurmerk Paard & WelzijnOp 18 september overhandigde Albert Vroege, directeur van Virbac, zeven luxe BackHome chip readers aan Hetty Schreurs, voorzitter van de Stichting Welzijn Paard, en Marianne Sloet, voorzitter van de Commissie van deskundigen van het Keurmerk Paard en Welzijn, om het werk van de inspecteurs te vergemakkelijken.

Keurmerk Paard en Welzijn
Het welzijn van dierenstaat momenteel volop in de belangstelling. Ook in de paardenhouderij wordt terecht steeds meer gelet op welzijnsaspecten. Paarden worden gehouden voor vele doeleinden, maar de basisbehoefte van een paard wordt daardoor niet anders. Om het welzijn van paarden in Nederland verder te verbeteren is de afgelopen jaren hard gewerkt om het Keurmerk Paard & Welzijn (KPW) breder uit te rollen.

Het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) bestaat al een aantal jaren met dr. Machteld van Dierendonck als wetenschappelijke trekker. In 2018 heeft de Sectorraad Paarden onder voorzitterschap van Jan Cees Vogelaar besloten het particulier gestarte keurmerk over te nemen om het breder te kunnen uitrollen. Voor de inhoudelijke aspecten is een Commissie van Deskundigen gevraagd onder voorzitterschap van prof. Marianne Sloet. Het geheel wordt nu gedragen door een onafhankelijke Stichting ‘Welzijn Paard’ met dr. Hetty Schreurs als voorzitter.

Doel
Het doel van het keurmerk is om enerzijds alle, grote en kleine, paardenhouders beter op de hoogte te brengen van de wijze waarop het paardenwelzijn kan worden verbeterd en anderzijds het publiek te tonen dat de Nederlandse paardenhouderij welzijn echt serieus neemt en eraan wil werken. Het bord KPW aan de gevel en vermelding op de KPW-website toont dat een bedrijf, groot of klein, commercieel of liefhebberij, voldoet aan de huidige KPW-eisen voor het welzijn van paarden. Zoals bij ieder keurmerk zijn er natuurlijk veel discussies wat minimale eisen zijn om het welzijn van paarden te waarborgen en hoe je het een en ander moet toetsen. De Commissie van Deskundigen heeft zich daar uitgebreid over gebogen en heeft met input van heel veel betrokkenen een pakket van vereisten vastgesteld voor het individuele paard en zijn omgeving en een wijze van toetsen opgezet. Natuurlijk is verdere verbetering altijd mogelijk en zal ook zeker worden gestimuleerd. Bedrijven die al veel verder zijn op het gebied van welzijn kunnen het KPW-plus krijgen (dat wil zeggen dat zij voldoen aan hogere eisen). 

Inspecteurs
Bij het opzetten van de inspecties is ervoor gekozen ervaren paardendierenartsen, die geen commerciële belangen meer hebben in de paardengeneeskunde, als inspecteurs te vragen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat slechts een beperkte opleiding nodig is en anderzijds dat de paardenhouder direct de tijdens de inspectie geconstateerde problemen kan bespreken en er naar oplossingen kan worden gezocht. (Paarden-) dierenartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het paardenwelzijn door paardenhouders te stimuleren het KPW te gaan halen. Zij kunnen voor het formele KPW-bedrijfsbezoek de paardenhouder al adviseren welke extra maatregelen eventueel nodig zijn om voor het KPW in aanmerking te komen.

Voor meer informatie klikt u hier: www.keurmerkpaardenwelzijn.nl.

Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde - Oktober 2019
Met dank aan Prof. Marianne Sloet voor het beschikbaar stellen van de fotoComments are closed.