25 mei 2020
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

okt 29

Written by: Virbac Nederland
29-10-2012 08:56 

PERSBERICHT
Symposium Safer Horse Rescues

Symposium Horse rescueZaterdag 20 oktober jl. heeft er een theoretische en praktische bijscholing plaatsgevonden van paardendierenartsen en brandweerlieden in Limburg hoe er het beste gehandeld kan worden bij ongelukken met paarden. Prof. Dr. Frank Gasthuys verzorgde ondermeer waardevolle praktische oefeningen bij Stal Hendrix en Kasteel De Raay.

Gezien het grote aantal paarden in Nederland, de ernst waarmee incidenten meestal gepaard gaan en de wisselende kennis en vaardigheden bij brandweerlieden en paardendierenartsen is het noodzakelijk om ook in Nederland het redden van paarden te optimaliseren, zoals al in het Verenigd Koninkrijk en België gedaan wordt.

Symposium Horse rescueHierbij is het essentieel dat er gespreid over het land een netwerk komt, zodat meldkamers zonder tijdsverlies de juiste mensen voor de hulpverlening bij een incident met paarden ter plekke kunnen krijgen.

Dit eerste initiatief met praktische oefening van paardendierenartsen in samenspraak met brandweerlieden werd ondersteund door veterinaire industrie zoals Virbac, professionele paardenhandelaren en overheid en is een mooi voorbeeld van het delen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In de nabije toekomst zullen er ook in andere delen van het land dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd om de eerste hulp bij incidenten met paarden verder te verbeteren.

Tags: