6 juli 2020
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

jan 10

Written by: Virbac Nederland
10-1-2013 04:49 


Virbac Nederland organiseert het symposium “I & R Paard” tijdens de KWPN Hengstenkeuring 2013.

Dit symposium zal plaatsvinden op vrijdag 1 februari ’s morgens in de Carrouselbar van de Brabanthallen.

Wat kunt u verwachten:
- Een interessant en intensief programma;
- Een smakelijke lunch;
- Toegang tot het dagprogramma van de Hengstenkeuring
- Op verzoek toegang tot het avondprogramma van de Hengstenkeuring

Inhoud en doelstelling van het symposium: De lezingen hebben tot doel om in een relatief beperkte tijd een update te geven aangaande Identificatie en Registratie van paarden, zowel organisatorisch als voor wat betreft de praktijk van het identificeren door middel van een micro transponder (chip). Organisatorische aspecten worden belicht door de heren J. Heidema en Ir. J. Klaver. Prof. J. Aurich van de Veterinaire Faculteit te Wenen is één van de weinigen die een aantal recente wetenschappelijke studies heeft gedaan naar betrouwbaarheid en welzijnsaspecten die verbonden zijn aan deze vorm van identificatie. Hij heeft daarover recent gepubliceerd en er is nog een publicatie in voorbereiding. Prof. Back werpt een blik in de toekomst: “een genenpaspoort kost nu nog een slordige tienduizend Euro, maar dan weet je ook of en welke ernstige gezondheidsrisico’s er in de toekomst te verwachten zijn!”

Voor wie is dit symposium bestemd: De lezingen van dit symposium zijn bestemd voor personen die beroepsmatig direct betrokken zijn bij I & R Paard. Dit zijn paardenartsen, leidinggevenden en middenkader bij stamboekorganisaties en paspoortconsulenten die bevoegd zijn om te chippen. Voor dierenartsen zijn nascholingspunten voor 1 dagdeel aangevraagd bij het VAK. Uw deelname kost slechts € 15,-.

PROGRAMMA
09:00 U: Ontvangst met koffie
09.30 U: Opening en introductie: Prof. Dr. W. Back
09.35 U: Geschiedenis en achtergrond I & R Paard in Nederland: Dhr. J. Heidema
10.00 U: Actuele stand van zaken I&R Paard: Ir. J. Klaver
10.30 U: Identification of horses with microchip - reliability and welfare aspects Prof. Dr. J. Aurich
11.15 U: Van I & R naar genen paspoort in 2025? Prof. Dr. W. Back
11.45 U: Einde
12.00 U: Lunch

DE SPREKERS
Prof. Dr. J. Aurich: Hoofd van de Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie, Veternärmedizinische Universität te Wenen (lezing Engelstalig).

Prof. Dr. W. Back
: Bekend als Specialist Chirurgie van het Paard aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, tevens verbonden aan de Veterinaire Faculteit van de Universiteit van Gent aan de Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Grote Huisdieren

Dhr.J Heidema:
Een begrip in paarden houdend Nederland, bekleedde tal van bestuurlijke functies, tegenwoordig actief op een breed terrein als consultant.

Ir. J. Klaver:
Hoofd van de sectorafdeling Vee en Vlees van het PVE, cluster Diergezondheid en Fokkerij, en als zodanig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling I & R Paard en het beheer van de database voor paarden in Nederland

Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijfformulier.

U bent van harte welkom op het Symposium I & R Paard te Den Bosch.
Tags: