12 juni 2021
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

apr 8

Written by: Virbac Nederland
8-4-2014 07:53 

Klinische Avonden Paard 2014Zo’n tweehonderd paardendierenartsen woonden op 25 en 26 februari een van de twee Klinische Avonden Paard bij, die voor de achtste keer werden georganiseerd door Pavo, GD en Virbac Animal Health. Dit jaar vonden de bijeenkomsten plaats in springstal Van der Vleuten in Someren en het nieuwe KWPN-centrum in Ermelo.

Groep Geneeskunde PaardDrs. Julius Peters, voorzitter van de Groep Geneeskunde Paard (GGP), opende de bijeenkomsten met een schets van de plannen van de GGP en de samenwerking met andere organisaties.

In Someren gaven de springruiters Eric en Maikel van der Vleuten uitleg over hun familiebedrijf. Tijdens de klinische avond in Ermelo gaf KWPN-directeur Johan Knaap een rondleiding. Hij liet weten dat het stamboek de komende jaren inzet op implementatie van genotypering, waarbij middels  DNA bepaalde kenmerken kunnen worden aangeduid.

VERMAGERING
Drs Linda van den wollenbergDrs. Linda van den Wollenberg is als internist werkzaam bij de GD afdeling paard. Zij gaf aan dat een systematische aanpak bij chronisch vermagerde paarden de beste kans geeft op een diagnose. Eerst dient vastgesteld te worden of het een veterinair probleem of een managementprobleem betreft. Drie vragen kunnen daarbij helpen: wat is te mager, wat is precies het rantsoen en zijn er klinische symptomen die wijzen op een ziektebeeld? Van den Wollenberg liet zien welke onderzoeken practici zelf kunnen uitvoeren, zoals de meeste bloed-, mest- en urinetesten en voor welke onderzoeken men bij klinieken terechtkan. Aan de hand van drie praktijkgevallen beschreef zij de door haar gevolgde werkwijze en testte ze de kennis van de aanwezigen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een systematische aanpak bij chronische vermagering in 93 procent van de gevallen tot een diagnose leidt. Vooral de eerstelijns testen blijken nuttig. In een flink deel van de gevallen bleken alledaagse problemen zoals parasitaire infecties en gebitsproblemen de oorzaak, maar daarnaast werden onder meer chronische darminfecties, leverproblemen en tumoren in deze groep paarden gevonden. De overlevingskans na de diagnose was hoger dan gedacht: gemiddeld 70 procent.

WERKEN IN CHINA
Na een carrière in Utrecht heeft dr. Joop Loomans Nederland verruild voor China. Daar is hij zowel de ontwerper, de veterinair eindverantwoordelijke als de onderwijzer van een op Westerse leest  geschoeide grote paardenkliniek. Daarnaast is hij consultant van meerdere bedrijven. Loomans schetste enkele problemen waar Westerse bedrijven in China tegenaan kunnen lopen. Zijn lezing legde de vinger op een, in deze economisch moeilijke tijden, zere plek: waar liggen de kansen voor de paardendierenarts? Loomans drukte de aanwezigen op het hart om hun praktijk als een bedrijf te zien en vooral te investeren in loyale klanten.

Dr. Joop LoomansOnderzoek heeft uitgewezen dat gevoelswaarde veel bepalender is dan de prijs, in tegenstelling tot wat men vaak denkt. “Werk eerder aan  klanttevredenheid dan uw prijzen naar een te laag niveau bij te stellen.” Hij noemde social media een bij paardendierenartsen niet populair maar wel erg bruikbaar middel om aan klantenbinding en imagoverbetering te werken. Paardendierenartsen scholen zich keurig bij via vakinhoudelijke cursussen. Loomans daagde hen uit om ook eens een andere opleiding te volgen en met vakgenoten over management en financiële resultaten te praten. De markt voor paardenartsen in Nederland krimpt, maar wereldwijd is sprake van groei. Loomans hield een pleidooi om de neus meer over landsgrenzen te steken. Hij wees erop dat Nederland veel vaardigheden en kennis van horsemanship, een goede fokkerij en geweldige sportresultaten heeft. “Er wordt over de hele wereld geëxporteerd, de contacten zijn er.”

PAARDENVLEESSCHANDALEN
Prof. dr. Marianne SloetGelardeerd met beeldmateriaal over paardenvleesschandalen en de fraudegevoeligheid van papieren paardenpaspoorten, hield prof. dr. Marianne Sloet (FD) tot slot een boeiend betoog met als titel Help, voldoe ik wel aan alle medicatie- en paspoortregistratieregels? De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert momenteel op de juiste invulling van paspoorten bij paardendierenartsen en paardenhouders. Er zijn zelfs al processenverbaal opgemaakt. Lang niet elke dierenarts vindt het duidelijk hoe met de brij aan regelgeving dient te worden omgegaan.

Volgens Sloet is het echter niet zo gecompliceerd: óf alle middelen van de zesmaandenlijst moeten in het paspoort staan óf de bepaling ‘nooit meer slachten’ moet worden ingevuld en getekend. Daarnaast is het bijhouden en direct afgeven van het logboek aan de houder belangrijk. Ze waarschuwde dat momenteel ook geslachte paarden worden gecontroleerd op aanwezigheid van verboden stoffen en dat die worden getraceerd naar de verstrekker. Ieder paard moet een paspoort hebben, ook als het dier niet gechipt is. Paarden geboren voor 1 juli 2009 of van buiten Europa hoeven geen chip te hebben, maar wel een correct paspoort. Als een vervangend paspoort wordt aangevraagd komt daar sowieso de bepaling ‘nooit meer slachten’ in, tenzij kan worden aangetoond dat het paard nooit is behandeld.

Klinische Avonden paard 2014Maar er zijn nog een paar zaken om rekening mee te houden. Er zijn middelen van de zesmaandenlijst die door de FEI als ‘banned substances’ worden aangemerkt, waardoor een paard formeel niet meer mag meedoen aan internationale competities. De FEI heeft daar nog geen formele reactie op gegeven. Ook ten aanzien van de UDD-regeling, over het terugdringen van antibioticumgebruik, heerst nog veel onduidelijkheid bij paardendierenartsen. Sloet legde uit dat de overheid paardenhouders anders ziet dan rundvee- of varkenshouders. Problemen betreffende wachttijden of registratie bij bepaalde diergeneesmiddelen leverde zeer boeiende voorbeelden op. In haar lezing gaf Sloet vooral praktische oplossingen om de meest voorkomende problemen te tackelen.

Uit de evaluaties blijkt dat men de Klinische Avonden Paard zeer hoog waardeert en daarmee een succes waren!

Tags:
Er zijn geen Categorieën in deze blog.