11 augustus 2020
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

dec 1

Written by: Virbac Nederland
1-12-2014 12:15 

Het nieuwe EU paspoort voor honden, katten en fretten die grensoverschrijdend reizen is met ingang van 29 december 2014 verplicht. Het nieuwe paspoort vloeit voort uit de Verordening (EU) 576/2013, die op 21 november 2014 in de Staatscourant werd gepubliceerd.

Wat is er anders?
Genoemde Verordening heeft een groot aantal consequenties voor het grensoverschrijdend verkeer van dieren binnen de EU. De tekst van de aanpassingen, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u op officielebekendmakingen.nl. Eén van de consequenties is dat er nieuwe eisen worden gesteld aan rabiësvaccinatie. Honden, katten en fretten dienen bijvoorbeeld tenminste 12 weken oud te zijn op moment van vaccinatie en daarna een wachttijd van 3 weken in acht te nemen. De minimum leeftijd voor grensoverschrijdend verkeer wordt daardoor 15 weken.
Europees Dierenpaspoort 2015
Het nieuwe paspoort
Met ingang van 29 december a.s. kan nog uitsluitend het nieuwe EU paspoort afgegeven worden voor grensoverschrijdend verkeer van hond, kat en fret. Voor bijv. konijnen en dieren die nooit naar het buitenland gaan is het paspoort niet verplicht en blijft een vaccinatieboekje voldoende.

Doelstelling van de invoering van het nieuwe paspoort is onder andere het voorkomen van fraude met herkomst of afstamming van honden. Om die reden zijn er grafische verbeteringen doorgevoerd en wordt de pagina "identiteit" bij afgifte gelamineerd zodat wijzigingen niet meer kunnen worden aangebracht.

Virbac heeft tijdig een paspoort volgens het nieuwe ontwerp voor aflevering aan dierenartsen beschikbaar. Informeer bij uw eigen dierenarts naar de vereisten m.b.t. een correct paspoort voor uw huisdier.

Tags: