6 juli 2020
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

dec 17

Written by: Virbac Nederland
17-12-2012 13:40 

Speed range sneltesten hond en kat


Door vectoren overgedragen en parasitaire aandoeningen bij hond en kat
Door vectoren overgedragen en parasitaire aandoeningen worden veroorzaakt door een reeks van besmettelijke agentia (met inbegrip van virussen, bacteriën, protozoa en wormen) die worden doorgegeven aan dieren via insecten of andere vectoren.

Hoewel deze vectoren zichtbaar zijn op hond en kat, zijn de ziekten die ze kunnen (over)dragen niet direct zichtbaar en kunnen de eerste tekenen van een infectie pas enige tijd na de overdracht opgemerkt worden.

Sommige door vectoren overgedragen en parasitaire aandoeningen kunnen relatief goed worden verdragen door huisdieren, echter sommige kunnen ernstige gevolgen hebben voor het dier of zelfs voor de mens (zoönose).
Speed range emerging diseases
Klimatologische en ecologische veranderingen, nationale regelgeving over beheer van zwerfhonden en -katten, samen met de toename van het reisgedrag van gezelschapsdieren kunnen de huidige epidemiologische situatie van door vectoren overgedragen ziekten in Europa beïnvloeden. Zeldzame ziekten kunnen in bepaalde gebieden toenemen in frequentie, hetzij als gevolg van toegenomen invoer van besmette dieren of omdat de oorzakelijke agentia en hun vectoren zich verspreiden en zich in niet-endemische gebieden vestigen. Een dergelijke uitbreiding van endemische gebieden is waargenomen voor verschillende parasitaire ziekten o.a. dirofilariosis en leishmaniasis.

Door vectoren overgedragen en parasitaire aandoeningen kunnen slechts doeltreffend worden bestreden door middel van kennis van de infectieuze agentia en hun vectoren en het op juiste wijze vaststellen van deze aandoeningen met diagnostica.

De Speed range voor door vectoren overgedragen en parasitaire aandoeningen bestaat onder andere uit:
Speed GiardiaTM: Snelle detectie van oplosbare Giardia duodenalis antigenen.
Speed Leish K®: Snelle detectie van anti-Leishmania infantum antilichamen.
Speed EhrliTM: Snelle detectie van Ehrlichia canis antilichamen.
Speed DiroTM: Snelle detectie van Dirofilaria immitis antigenen.   

De Speed range voor honden:
Deze testen zijn 24 maanden houdbaar bij kamertemperatuur, de Speed Diro 18 maanden en de Speed Giardia 16 maanden
Speed GiardiaSpeed Leish K
Speed ErhliSpeed Diro

De kleine aantallen per verpakking, korte afleestijd, lange houdbaarheid en eenvoudige uitvoerbaarheid maken de Speedrange sneltesten erg toegankelijk voor elke praktijk. Binnen 20 minuten heeft de dierenarts de uitslag en kan een gerichte behandeling ingezet worden.

Meer informatie over de complete Virbac range met veterinair diagnostische sneltesten vindt u op www.speedrange.nl

Tags: