15 oktober 2018
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

sep 1

Written by: Virbac Nederland
1-9-2017 13:25 

Bovigen® Scour: het 1ste Virbac vaccin ter preventie van Neonatale Kalverdiarree

Virbac Calf Health ManagementNeonatale kalverdiarree heeft een grote (financiële) impact in de veehouderij. Met Bovigen® Scour voegt Virbac een preventieve behandeloptie toe aan het productassortiment bestemd voor kalvergezondheid.

Studies laten zien dat de prevalentie en risico op neonatale kalverdiarree ongeveer 20% is en veroorzaakt in sommige landen meer dan 30% sterfte bij kalveren jonger dan 4 weken leeftijd. Daarmee vormt het een permanente bedreiging voor de rendabiliteit van het bedrijf. Diarree zorgt voor verhoogde infectiedruk, groeiachterstand, gevoeligheid voor andere kiemen, sterfte, risico op zoönosen en dus extra kosten. 

De oorzaak is altijd multifactorieel; een samenspel tussen infectieuze agentia, bedrijfsmanagement en omgevingsfactoren. Door een planmatige aanpak voor neonatale kalvergezondheid vanaf het begin, staan dierenarts en veehouder samen sterker.

Virbac KalvergezondheidsrangeWat is het?
Bovigen® Scour is een breed spectrum vaccin. Het is klinisch bewezen dat Bovigen® de ernst van diarree veroorzaakt door rotavirus, coronavirus en enteropathogene E. coli F5 (K99) en de uitscheiding van rota- en coronavirus significant vermindert bij geïnfecteerde kalveren. 

 
Een waardevol antwoord op de behoefte van de veehouder
Virbac biedt een breed assortiment voor kalvergezondheid met diagnostiek in het veld (Speed V-Diar 4™ & Speed Giardia), therapie (o.a. Enerlyte® Plus, Lactolyte, Inflacam) en met Bovigen® Scour voegt Virbac daar een preventieve behandeloptie aan toe. 

Tags: